prąd ze słońca

Jak to jest w ogóle możliwe?

Czym jest fotowoltaika?

Fotowoltaika to dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną, czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. W uproszczeniu mówiąc, w procesie tym promienie słoneczne padają na wafle krzemowe, gdzie są one pochłaniane powodując ruch elektronów i co za tym idzie generując darmowy prąd z energii słonecznej.

Rodzaje i budowa paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne (potocznie nazywane panelami słonecznymi) służą wytwarzaniu prądu z promieniowania słonecznego. Występuje kilka rodzajów paneli, dwa najpopularniejsze to monokrystaliczne i polikrystaliczne. Przez dłuższy czas korzystniejszy był zakup ogniw polikrystalicznych, obecnie ceny ogniw monokrystalicznych spadają co za tym idzie są bardzo korzystne.

Głównym surowcem do produkcji ogniw fotowoltaicznych jest krystaliczny wafel krzemowy. Pojedyncze ogniwo jest w stanie wygenerować prąd o mocy 1-6,97 W. W celu maksymalizacji uzyskiwanych efektów, ogniwa łączone są w moduły fotowoltaiczne (grupy ogniw w urządzeniu). Ogniwa są najczęściej produkowane w panelach o powierzchni 0,2 m² – 1,0 m². Ogniwa te przede wszystkim są stosowane w technice kosmicznej. Ich zaletami są bezobsługowość oraz duża żywotność, gwarantowana na 25 lat.

Ogniwa monokrystaliczne są wykonane z pojedynczego kryształu krzemu. Jest on pocięty na części i uporządkowany. Ogniwa te charakteryzują się większą sprawnością od ogniw polikrystalicznych na poziomie 17%-22% oraz cechuje ich ciemniejsza barwa. Są to panele z dłuższą żywotnością oraz trwalszą budową.

Ogniwa polikrystaliczne to ogniwa najbardziej popularne w Polsce ze względu na swoją cenę. Moduły te wykazują się niższa sprawnością od monokryształu, bo około 14-16%.Cechują się również trwałą budową oraz bezproblemowością. Musimy również pamiętać że panele polikrystaliczne będą większe w porównaniu do paneli monokrystalicznych o takiej samej mocy.

Technologia działania instalacji fotowoltaicznych

Działanie instalacji fotowoltaicznej nie należy do skomplikowanych. Promienie słoneczne padają na moduły fotowoltaiczne, w których zachodzi zjawisko fotowoltaiczne. W tym procesie zostaje wytworzony prąd stały.

Następnie prąd stały jest przetwarzany przez inwerter. Inwerter inaczej falownik to urządzenie, które zamienia prąd stały na przemienny. Przystosowuje on prąd do takich wartości jakie znamy je z sieci aby wszystkie urządzenia mogły działać.

Sieć fotowoltaiczna jest przeważnie zintegrowana z publiczną siecią energetyczną. Wytworzoną energie możemy na bieżąco wykorzystywać do swoich potrzeb. Naddatek, który wyprodukujemy oddajemy do sieci. Wszystko dzieje się automatycznie, nie potrzebne jest nasze działanie.

W czasie kiedy nasza instalacja nie wyprodukuje odpowiedniej ilości energii, samo czynie zacznie pobierać prąd z sieci. Za przepływ z sieci i do sieci odpowiada licznik dwukierunkowy. W razie potrzeby możemy odebrać za darmo 80% tego co oddaliśmy do sieci. Wszystkim steruję nasza instalacja i nie musimy się martwić że zabranie nam energii. 

Miejsca montażu paneli słonecznych

Najczęściej panele fotowoltaiczne montuje się na dachu domu. Moduły możemy montować zarówno na dachówce ceramicznej, blachodachówce, blasze trapezowej, papie czy goncie bitumicznym. Niewskazane jest montowanie na eternicie. Panele fotowoltaiczne nie naruszają w żaden sposób pokrycia dachu, nie powodują przecieków i nieszczelności.

Kolejnym ważnym elementem jest kąt nachylenia dachów. Przy dachach skośnych najlepszy będzie kąt między 30 a 40 stopni. Dach płaski będzie wymagał specjalnej skośnej konstrukcji oraz odpowiedniego rozmieszczenia aby uniknąć zacienienia. Bardzo ważną sprawą, która wydaje się oczywista jest kierunek padania światła. Najlepsza opcją jest montaż modułów od strony południowej. Taki montaż daje nam najbardziej efektywne działanie naszej instalacji. Możemy również zamontować moduły od strony wschodniej czy zachodniej ale to przyniesie straty na poziomie kilku procent.

Ostatnią kwestią pozostaję powierzchnia dachu. Potrzebujemy około 7 m² na 1kWp instalacji, więc na instalację 3kWp potrzeba już około 21 m² dachu skośnego. Inaczej wygląda sytuacja przy dachu płaskim, ale tutaj wymagana jest indywidualna ocena.

Pytania i odpowiedzi

Czy instalacja pracuje w zachmurzone dni?

Nasza przydomowa elektrownia pracuje również w pochmurne dni. Jeśli będziesz potrzebował więcej energii niż akurat produkujesz to pobierzesz ją z sieci. Z kolei nadwyżki energii oddajesz do sieci, które później odbierzesz za darmo.

Jak prawidłowo czyścić panele fotowoltaiczne?

Z biegiem czasu panele mogą ulec zabrudzeniu co może powodować mniejsze naświetlenie paneli. Zmniejszenie wydajności modułów nie jest wskazane. Powinniśmy kontrolować stan instalacji i w razie potrzeby przemyć panele miękką wodą. Niewskazane jest używanie myjek ciśnieniowych ani silnych preparatów chemicznych.

Najwięcej zabrudzenia będzie się zbierać przy dolnej części panela. Przy myciu zachowajmy szczególną ostrożność i pamiętajmy że to urządzenie elektryczne będące pod napięciem.

Ile wynosi żywotność instalacji fotowoltaicznych?

Panele fotowoltaiczne to rozwiązanie na lata. Gwarancja na panele fotowoltaiczne, obejmująca błędy produkcyjne i wady, wynosi zazwyczaj 10 lat (z możliwością wydłużenia okresu). Gwarancja na sprawność, czyli czas przez który instalacja będzie efektywnie produkować energię ze słońca, wynosi aż 25 lat. Z kolei gwarancja na falownik to najczęściej 5 lat.

Podstawą do zachowania wszelkich gwarancji jest serwis, wykonywany co najmniej raz do roku przez wykwalifikowanego instalatora. Kontroluje on stan techniczny wszystkich elementów.

Zadzwoń do nas już teraz i zapytaj się o ofertę dla Ciebie: +48 505 181 465